15.11.2011

Fremsættelse af lovforslag om midlertidig bevillingslov for 2012

På grund af folketingsvalget og regeringsskiftet ligger forhandlingerne om finansloven senere end normalt. Det betyder, at finanslovforslaget for 2012 ikke kan nå at blive færdigbehandlet i Folketinget inden årsskiftet. Finansloven for 2012 ventes vedtaget i starten af det nye år.

12.11.2011

Finanslovaftale om skatter og afgifter

Regeringen og Enhedslisten er som led i forhandlingerne om en finanslov for 2012 blevet enige om at hæve skatter og afgifter for 5 mia. kroner til brug for øget velfærd og til at lukke de huller i regnskabet, som VK-regeringen har efterladt.

08.11.2011

Teknisk info om regeringens finanslovforslag

Regeringen har den 12. oktober 2011 genfremsat den tidligere regerings finanslovforslag fra august. Der er tale om en lovteknisk genfremsættelse, idet der er tradition for, at regeringen som en af de første handlinger i et nyt folketingsår genfremsætter det forslag til finanslov, som er fremlagt i august. Det sker for at få en så ubrudt forhandling af finanslovforslaget som muligt.

03.11.2011

Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012

Regeringen sætter gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi. Der fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Kickstarten øger beskæftigelsen med 9.000 personer i 2012 og 12.000 personer i 2013. Herudover forstærkes praktikpladsindsatsen, BoligJob-ordningen forlænges med ét år, og der etableres en tilskudspulje til energirenovering på ½ mia. kr. fra 2013.

03.11.2011

DØR’s efterårsrapport 2011

Det Økonomiske Råd (DØR) har i dag offentliggjort deres Efterårsrapport om dansk økonomi. Rapporten indeholder en vurdering af konjunktursituationen og den økonomiske politik samt en analyse af indkomstfordelingen.

01.11.2011

Præsentation af ny finanslov for 2012

Finansminister Bjarne Corydon præsenterer på et pressemøde torsdag den 3. november kl. 14.00 regeringens forslag til ny finanslov for 2012 samt de aktuelle konjunkturudsigter. Pressemødet foregår i Rentekammeret i Finansministeriet.