18.10.2011

Kommunernes skattefastsættelse for 2012

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2012. Indberetninger fra kommunerne viser, at de kommunale skatter samlet stiger med 29 mio. kr. i 2012. Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 forudsætter en uændret skattefastsættelse for kommunerne under ét. Kommunernes skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme forventes samlet at udgøre 229 mia. kr. i 2012.

06.10.2011

Regler for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

I forbindelse med regeringsdannelsen er der er indført et regelsæt for ansættelse og aflønning af ministrenes såkaldt særlige rådgivere. Reglerne betyder, at der indføres regler for antal rådgivere i hvert ministerium og for den maksimale løn, en rådgiver kan modtage.

04.10.2011

Ændringer af Finansministeriets ressort

I forbindelse med regeringsdannelsen er der sket ændringer i Finansministeriets ressort, blandt andet flyttes en række områder fra Finansministeriet til det nye Økonomi- og Indenrigsministerium, herunder konjunkturvurderinger og ECOFIN.

03.10.2011

Ny finansminister

Stabschef for Helle Thorning-Schmidt og leder af Analyse- og Informationsafdelingen på Christiansborg Bjarne Fog Corydon er mandag den 3. oktober 2011 udnævnt til finansminister.

23.08.2011

Ny vækst og styr på pengene

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag den 24. august 2011 regeringens finanslovforslag for 2012: Ny vækst og styr på pengene.

23.08.2011

Budgetoversigt 2, august 2011

I dag præsenteres finanslovforslaget for 2012. Samtidigt offentliggøres Budgetoversigt 2, der giver en status for udviklingen i statens finanser og de offentlige finanser i 2011 og 2012.

23.08.2011

Nedjustering af vækstskøn for 2011

Finansministeriet offentliggør i morgen Økonomisk Redegørelse, august 2011, der indeholder en detaljeret vurdering af de økonomiske udsigter for dansk økonomi frem til og med 2012, herunder en prognose for dansk økonomi for 2011 og 2012.

23.08.2011

Holdbar vækst

Regeringens udspil om bolighandel, privatforbrug og offentlige investeringer, der skal skærme dansk økonomi bedst muligt.