19.08.2011

Ny organisering af sundhedsområdet

Dansk Folkeparti og Regeringen er blevet enige om en politisk forståelse om en ny organisering af sundhedsområdet og øvrige regionale områder.

18.08.2011

Digitale danskere kan spare milliarder

Parterne bag den nye digitaliseringsstrategi har sat sig det ambitiøse mål, at digitale selvbetjeningsløsninger i 2015 skal være det naturlige førstevalg, når danskerne bestiller pas, vælger vuggestueplads eller søger om en byggetilladelse.

18.08.2011

Offentliggørelse af finanslovforslaget for 2012

Regeringen offentliggør sit forslag til finanslov for 2012 onsdag den 24. august 2011 kl. 10.00. Samtidig offentliggøres Økonomisk Redegørelse, august 2011 og Budgetoversigt 2, august 2011.

30.06.2011

Omtrent uændret BNP i 1. kvartal og stigning i ledigheden i maj

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort det reviderede nationalregnskab for 1. kvartal 2011. Væksten i BNP i 1. kvartal er opgjort til -0,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2010. Det er en opjustering på 0,4 pct.point i forhold til det foreløbige nationalregnskab. Det afspejler navnlig, at væksten i eksporten er opjusteret i 1. kvartal, men også at faldet i det offentlige forbrug er lavere end i de første offentliggjorte nationalregnskabstal. Niveauet for det offentlige forbrug i 1. kvartal ligger omtrent på linje med det, som er planlagt og aftalt for 2011.

22.06.2011

En frisk start for Christiania

I dag har staten underskrevet en aftale med Christiania om, at Christianiaområdet bliver overdraget til en ny fond.