30.05.2011

Budgetoversigt 1, maj 2011

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, der giver en status for udviklingen i statens finanser i 2010 og 2011 og i de offentlige finanser i 2010-2012.

30.05.2011

Fortsat fremgang i dansk økonomi

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, maj 2011, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2012.

27.05.2011

Invitation til pressebriefing om Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse, maj 2011, indeholder regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2012. Redegørelsen indeholder desuden en vurdering af finanspolitikken. Budgetoversigt 1, maj 2011, omfatter en status for statens finanser i 2010 og 2011 og for de offentlige finanser i 2010-2012.

27.05.2011

Danmark som vækstnation

Det skal være attraktivt for private virksomheder at drive forretning i Danmark. Det er de private virksomheder, der skaber den indtjening og de jobs, som er grundlaget for, at vi har råd til velfærdssamfundets kerneydelser som uddannelse, sygehuse og ældrepleje.

27.05.2011

Ledigheden faldt igen i april

Bruttoledigheden (antallet af nettoledige og aktiverede personer) faldt med 2.900 personer fra marts til april 2011 og udgør dermed 157.500 personer svarende til 5,8 pct. af arbejdsstyrken. I forhold til toppunktet i sommeren 2010 ligger både brutto- og nettoledigheden i april ca. 12.000 personer lavere.

26.05.2011

Kassen stemmer - ambitioner om mere

Der er klart og konkret anvist finansiering for i alt 47 mia. kr. Det skaber balance mellem de offentlige udgifter og indtægter i 2020. Det giver også plads til et årligt løft på ca. 4 mia. kr. i det offentlige forbrug i 2014-2020. Det giver mulighed for fortsat at tilføre midler til vigtige og prioriterede områder.