26.05.2011

Nyt løft til sundhed

Regeringen, Danske Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i dag indgået en sundhedsaftale. Med aftalen løftes sundhedsområdet årligt med 1½-2 mia.kr. Råderummet er skabt med 2020-reformerne.

22.05.2011

En dårlig dag for de kriminelle

Presset på tyvebander og bande- og rockermiljøet intensiveres, efter regeringen i dag har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet.

19.05.2011

Skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at stramme udlændingelovens udvisningsregler, at undersøge mulighederne for at udvise uønskede, småkriminelle EU-borgere, at intensivere hjælpen til flygtninge i nærområder samt at styrke repatrieringsindsatsen.

16.05.2011

To streger under facit

Regeringen har i dag indgået aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om regeringens Reformpakke 2020.

12.05.2011

S/SF’s udmelding om forbrugsvækst

S og SF har i dag meldt ud, at de i deres kommende 2020-plan vil dæmpe væksten i det offentlige forbrug frem mod 2020, så væksten i årene 2016-2020 udgør 0,8 pct. om året på linje med 2020-forløbet i Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd.

11.05.2011

Styrket toldkontrol ved Danmarks grænser

Der skal bremses op for de seneste års markante stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Derfor er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at styrke grænsekontrollen med en permanent og synlig kontrol ved alle danske grænseovergange inden for rammerne af Schengen-aftalen.