09.05.2011

Danmarks Konvergensprogram 2011 og det Nationale Reformprogram

Danmark har i dag fremsendt sit Konvergensprogram og Nationale Reformprogram til EU. Konvergensprogrammet og reformprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med hhv. EU’s Stabilitets- og Vækstpagt og Europa2020-strategien, den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse.

04.05.2011

Velfærdsteknologi viser nye veje

Regeringen har med ABT-fonden sat velfærdsteknologi på dagsordenen. Fondens mange projekter afprøver en vifte af nye teknologier og løsninger, der skal frigøre tid for offentligt ansatte og dermed bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. Det kan man læse i ABT-fondens årsrapport for 2010, der netop er udkommet. Rapporten gør status over fondens andet leveår og præsenterer fondens resultater og portefølje.

03.05.2011

Arbejdspapir om sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse

Nyt arbejdspapir viser, at et højere uddannelsesniveau på længere sigt vil styrke erhvervsdeltagelsen. Det har konkret betydning i forhold til indfrielsen af regeringens målsætninger om, at uddannelsesniveauet skal øges, således at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse.

03.05.2011

Ledigheden uændret i marts

Antallet af ledige og aktiverede personer (bruttoledigheden) steg med 100 personer fra februar til marts 2011 og udgør dermed 162.400 personer svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Den lille stigning i marts følger et fald på ca. 3.500 personer måneden før. I forhold til toppunktet i sommeren 2010 ligger bruttoledigheden i marts ca. 6.500 personer lavere.

15.04.2011

Statsansatte siger ja til OK 11

Personaleorganisationerne på statens område har nu offentliggjort det endelige resultat af afstemningerne om overenskomstresultatet i staten (OK 11). CFU-forliget er godkendt. AC-forliget blev allerede godkendt d. 12. april 2011. Det betyder, at OK 11 på statens område nu er endeligt afsluttet.

12.04.2011

Styr på de offentlige udgifter

Sammen med "Reformpakken 2020" fremlægger regeringen et forslag til et nyt udgiftspolitisk styringssystem med bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.