11.04.2011

Pressebriefing om Reformpakken 2020

Som opfølgning på præsentationen af regeringens Reformpakke 2020 – kontant sikring af Danmarks velfærd, er der pressebriefing med finansminister Claus Hjort Frederiksen og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen i Rentekammersalen i Finansministeriet tirsdag den 12. april kl. 14.

31.03.2011

Ledighed faldt i februar

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 2.900 personer fra januar til februar 2011 og udgør dermed 163.000 personer svarende til 6,0 pct. af arbejdsstyrken. Nedgangen afspejler et fald i den registrerede ledighed (nettoledigheden) på 1.800 personer til 109.200 personer (4,0 pct. af arbejdsstyrken) og et fald på 1.200 personer i det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede.

24.03.2011

Stadig underskud på 51 milliarder kroner

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at underskuddet for de offentlige finanser for 2010 bliver på 51 mia. kr. eller ca. 2,9 procent af BNP. Det er lidt mindre end ventet i Økonomisk Redegørelse fra december 2010, hvor underskuddet blev skønnet til 62 mia. kr. Det forventes, at underskuddet vil være klart over 3 pct. af BNP i 2011 og i 2012.

23.03.2011

Styr på det offentlige forbrug

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for det offentlige forbrug i 2010 og 2011. Tallene viser et offentligt forbrug i 2010, der ligger 3 mia.kr. under det foreløbige nationalregnskab, der blev offentliggjort i februar i år. Realvæksten kan dermed beregnes til 1,1 pct. i 2010.

03.03.2011

Stort set uændret ledighed i januar

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steg med 600 personer fra december til januar 2010 og udgør dermed 167.900 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen afspejler en forøgelse af den registrerede ledighed (nettoledigheden) på 600 personer til 113.800 personer (4,2 pct. af arbejdsstyrken), mens det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede var uændret.

01.03.2011

Antal efterlønsmodtagere i de kommende år

I forbindelse med regeringens udspil til tilbagetrækningsreform har der været en debat om det fremtidige antal efterlønsmodtagere under den nuværende ordning. I dette notat forklares baggrunden for Finansministeriets vurderinger af antallet af efterlønnere.

01.03.2011

Offentligt forbrug i den rigtige retning

De foreløbige Nationalregnskabstal for det offentlige forbrug viser en vækst på 1,7 pct. i 2010, hvilket er 0,7 pct.-point mere end skønnet i decemberredegørelsen. Den samlede vækst dækker over, at det offentlige forbrug faldt i 3. og 4. kvartal efter en høj vækst i begyndelsen af året. Det offentlige forbrug lå i 4. kvartal kun 0,5 pct. højere end året før. Tallene er forbundet med usikkerhed, jf. Danmarks Statistiks kommentarer til tallene.