30.11.2012

Svagt stigende aktivitet i dansk økonomi i 3. kvartal

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 2012 viser en fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal. Den svagt stigende aktivitet dækker over en stigning i den indenlandske efterspørgsel på 0,7 pct., mens et fald i eksporten på 0,8 pct. trækker den samlede vækst ned.

29.11.2012

Nu skal danskerne være digitale

Fra 1. december skal en del af kommunikationen med det offentlige ske via selvbetjening på nettet og ikke ved at stå i kø på rådhuset. Det gælder for eksempel, når danskerne skal melde flytning eller bestille nyt sundhedskort.

28.11.2012

Regionernes budgetter for 2013

Regionerne har vedtaget budgetter for 2013. Den foreløbige opgørelse viser, at budgetterne overordnet set lever op til økonomiaftalen med regeringen.

22.11.2012

Oversigt over økonomiske regneprincipper

I lyset af de seneste uger og måneders debat om økonomiske regneprincipper, har Finansministeriet samlet en oversigt over de vigtigste regnemetoder og modeller, der anvendes i ministeriet.

19.11.2012

Kommunernes budgetter for 2013

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2013, og den foreløbige opgørelse viser, at budgetterne samlet set lever op til økonomiaftalen med regeringen.