18.11.2012

Mindre papir i det offentlige og bedre velfærd

Frem mod 2015 bliver det offentlige Danmark mere digitalt, og det vil spare samfundet for mange skattekroner og give borgerne ny og bedre service. Digitaliseringen betyder konkret, at danskerne fra 1. december er forpligtet til at benytte en række offentlige selvbetjeningsløsninger, når de fx bestiller sundhedskort, melder flytning eller skriver op til skole eller vuggestue. Derfor lancerer det offentlige Danmark nu en kampagne, der skal forberede danskerne på det digitale møde med det offentlige.

16.11.2012

Aftale om finansiering af kriminalforsorgens økonomi

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om finansiering af kriminalforsorgens økonomi 2013-2016. Aftalen sikrer fuld finansiering af 200 nye fængselspladser med tilhørende bemanding, samt en skærpet kurs over for rockere og bandemedlemmer.

12.11.2012

Kommentarer til SAS plan

Bestyrelsen for SAS har offentliggjort en omfattende plan – 4 Excellence New Generation (4XNG) – der skal øge selskabets indtjening markant og sikre selskabets langsigtede finansielle beredskab.

11.11.2012

Finanslov gør Danmark stærkere

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om finansloven for 2013, der skaber job og fremgang for Danmark, og hjælper de mennesker, der er ved at have opbrugt dagpengene.

05.11.2012

IMFs artikel IV-konsultation november 2012

Den Internationale Valutafond (IMF) har i dag offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. For Danmark sker dette hvert andet år.

01.11.2012

Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2012

Det Økonomiske Råd har i dag offentliggjort sin efterårsrapport for 2012. Rapporten indeholder en ny vurdering af konjunkturerne frem til 2015, en ny langsigtet økonomisk fremskrivning og en analyse af arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur.

25.10.2012

En dårlig dag for sociale bedragere

Der skal gøres op med, at svindlere snyder sig til uberettigede tilskud og ydelser. Samtidig skal det offentlige blive bedre til at undgå, at der ved fejl udbetales fx børnetilskud og boligsikring til borgere, som ikke længere er berettiget til ydelserne, men fortsat modtager pengene i god tro.

24.10.2012

Akutjob til ledige

Regeringen vil sammen med det private erhvervsliv, kommuner og regioner gennem en ekstraordinær indsats målrette ca. 12.500 akutjob til ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten til nytår.

07.10.2012

Danmarks digitale råstof sættes fri

Farvel til dyre parallelregistre i det offentlige. Goddag til vækst, innovation og arbejdspladser. Det er konsekvensen, efter KL og regeringen er blevet enige om at forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for private.