29.08.2012

Svagt aftagende aktivitet i dansk økonomi i 2. kvartal

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal 2012 viser en tilbagegang i bruttonationalproduktet (BNP) i 2. kvartal på 0,5 pct. Faldet sker efter en stigning i 1. kvartal på 0,3 pct. I Økonomisk Redegørelse, august 2012, forventes en genopretning af dansk økonomi i 2. halvår 2012 og ind i 2013, hvor regeringens mange vækstfremmende initiativer ventes at virke med stigende styrke.

26.08.2012

På vej mod et stærkere Danmark

Finanslovforslaget for 2013, På vej mod et stærkere Danmark, fortsætter regeringens økonomisk ansvarlige kurs og indeholder samtidig en række nye initiativer, der skal sikre vækst og beskæftigelse i Danmark fremover.

23.08.2012

Praktisk om præsentation af finanslovforslaget for 2013

Regeringen offentliggør på mandag den 27. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2013 på fm.dk. Samtidig kan den trykte udgave af forslaget afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af gyldigt pressekort.