29.05.2012

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d. 2. maj ”Befolkningsfremskrivning 2012”. Den nye prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen af grundlaget 2020-planen ”Danmark i arbejde”.

29.05.2012

Det økonomiske Råds forårsrapport 2012

Det Økonomiske Råd har i dag offentliggjort sin forårsrapport for 2012. Rapporten indeholder en ny vurdering af konjunkturerne for de nærmeste år, en analyse af den europæiske statsgældskrise og en ny langsigtet økonomisk fremskrivning.

29.05.2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Regeringen har i dag fremlagt et forslag til skattereform, som vil skabe ny vækst og flere job og samtidig sikre, at flere almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde.

25.05.2012

Udsigt til lavere underskud - Budgetoversigt 1, maj 2012

I dag offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 1, maj 2012. Et af hovedbudskaberne er, at der aktuelt er udsigt til lavere underskud end ventet i decemberprognosen. Det gælder både for statens finanser og de offentlige finanser. De lavere underskud skal primært ses i lyset af højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten, men højere personskatteindtægter bidrager også.

24.05.2012

Offentliggørelse af Budgetoversigt 1

Fredag den 25. maj kl. 11 offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 1, maj 2012. Budgetoversigten omfatter en status for statens finanser, de offentlige finanser samt udgifts- og finanspolitikken i 2012-2013.

16.05.2012

Ros til forsvarlig kommuneøkonomi

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de kommunale regnskaber for 2011. Regnskaberne viser, at kommunernes realiserede serviceudgifter ligger 5,7 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2011. Modsat ligger de realiserede anlægsinvesteringer godt 3 mia. kr. over det forudsatte niveau for 2011.