18.04.2012

Regeringen nedsætter udvalg om særlige rådgivere

Et enigt Folketing vedtog i december 2011, at der skal nedsættes et sagkyndigt udvalg med henblik på at gennemgå de eksisterende regler om særlige rådgivere, herunder se på muligheden for, at regeringens ministre i fremtiden i højere grad serviceres af fastansatte i ministerierne.

18.04.2012

Gymnasielærernes arbejdstid skal anvendes bedre

Gymnasierne anvender i dag ikke lærernes ressourcer effektivt. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Lærerne får samme tid til arbejdsopgaverne uanset fag og forudsætninger, og ledelsen på det enkelte gymnasium har kun begrænset indflydelse på prioritering af arbejdsopgaverne.

16.04.2012

Kommuner og regioner kan spare en halv mia. kroner på transport

En ny analyse viser, at kommuner og regioner kan spare op mod en halv mia. kroner årligt, hvis opgaverne samles under trafikselskaberne. Analysen, der er lavet af Deloitte Consulting, viser konkret, at kommunerne årligt kan spare 430 mio. kr., mens tallet for regionerne er op til 70 mio. kr.

13.04.2012

Regeringen baner vejen for et mere digitalt Danmark

Skal du flytte, bestille nyt sundhedskort eller skrive dit barn op til daginstitution og skole, kommer det fra december 2012 til at foregå online – og din papirpost fra fx kommunen vil i stigende grad blive afløst af digital post.

27.03.2012

Regeringen indgår aftale om ny budgetlov

Regeringen har indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov for Danmark. Loven betyder, at der fastsættes en fast, øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Lofterne vedtages af Folketinget og gælder 4 år frem. De første udgiftslofter bliver fastlagt for perioden 2014-2017 i foråret 2013.