11.12.2013

Budgetoversigt 3: Underskud på 3 mia. kroner i 2013 og 22¾ mia. kroner i 2014

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 3, december 2013, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Det offentlige underskud skønnes til ca. 3 mia. kr. i 2013 (0,2 pct. af BNP) og ca. 22¾ mia. kr. i 2014 (1,2 pct. af BNP). I 2015 skønnes et offentligt underskud på godt 57½ mia. kr. svarende til 2,9 pct. af BNP.

07.12.2013

Regeringen vil sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser

Fejludbetalinger og socialt snyd udgør en betydelig omkostning for samfundet hvert år. Mere automatisering af sagsbehandlingen, bedre brug af it-værktøjer og fælles indsatser er effektive redskaber til at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser. Det viser en analyse foretaget af Deloitte Consulting.

03.12.2013

Kommunerne fastholder højt investeringsniveau i 2014

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2014. Regeringen konstaterer på baggrund af foreløbige budgetindberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, at kommunerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de aftalte rammer. Regeringen har foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet og besluttet at acceptere resultatet.

30.11.2013

Nu tager danskerne det næste store digitale skridt

Den 1. december tager Danmark hul på endnu et digitalt kapitel, når det bliver obligatorisk at betjene sig selv digitalt på yderligere 29 offentlige områder. Eksempelvis skal vi fremover melde udrejse og vælge læge på nettet. Og helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne bliver stadig mere digitale – det gælder ikke mindst den ældre generation.

29.11.2013

DONG Energy: Aftaler om 11 mia. kr. fra private investorer underskrevet

Der er nu indgået bindende aftaler om tilførsel af 11 mia. kr. til DONG Energy mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), New Energy Investment S.a.r.l. på vegne af en række fonde administreret af Goldman Sachs’ Merchant Banking Division (Goldman Sachs), PFA Pension Forsikringsaktieselskab (PFA), DONG Energy og den danske stat ved Finansministeriet.

26.11.2013

Stærke virksomheder og mere velfærd

Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014. Aftalen løfter velfærden på blandt andet ældre- og sundhedsområdet, giver den grønne omstilling et ryk fremad, sætter ind mod social dumping og fremrykker en række skatte- og afgiftslettelser fra Vækstplan DK. Aftalen sikrer også, at det bedre kan betale sig at arbejde for en række grupper.