27.08.2013

Forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance

Regeringen fortsætter de massive investeringer i job til danskerne i forslaget til finanslov for 2014. Den samlede finanspolitik i 2014 forventes således at understøtte den private beskæftigelse med 15.000 personer næste år, og aktiviteten bliver knap ½ pct. BNP højere, end den ellers ville være. De offentlige investeringer udgør 44 mia. kroner i 2014, og øges således med knap 3 mia. kroner i forhold til 2013.

23.08.2013

Praktisk om præsentation af finanslovforslaget for 2014

Regeringen offentliggør på tirsdag den 27. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2014 på fm.dk. Samtidig kan den trykte udgave af forslaget afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af gyldigt pressekort.

19.06.2013

SAS Kommissionens undersøgelse af kreditfacilitet

Europa-kommissionen har i dag offentliggjort, at man vil indlede en formel undersøgelse af, hvorvidt den kreditfacilitet, som blev stillet til rådighed for SAS i december 2012, indebærer statsstøtte.

14.06.2013

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2013

Hovedformålet med Statens selskaber 2013 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2012 ejede staten aktier i 18 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt tre interessentskaber. Publikationen omtaler i år desuden tre offentlige institutioner – DR, Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden – der på mange måder drives som selskaber.

13.06.2013

Basisbank A/S - konvertering af statslig hybrid kernekapital

Basisbank A/S har d.d. offentliggjort, at dens solvens er under lovkravet på 8 pct., og at banken som konsekvens heraf har modtaget påbud fra Finanstilsynet om at gennemføre en obligatorisk konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier. Konverteringen vil omfatte 23,9 mio. kr. af de i alt 98,1 mio. kr., som staten i 2009 indskød i Basisbank i form af hybridkernekapital.