12.06.2013

Folkeskolereform - ikrafttræden

Partierne bag aftalen af 7. juni om et Fagligt løft af folkeskolen (regeringen, V og DF) og K er enige om, at en række af folkeskolereformens hovedelementer, med nedenstående ændringer, kan træde i kraft allerede i 2014. Dermed sikres, at ca. 500.000 elever i folkeskolen fra bh.-9. klasse får et kvalitetsløft af folkeskolen.

04.06.2013

Aftale om regionernes økonomi for 2014

Regeringen har i dag indgået aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014. Med aftalen sikres rammer for fortsat udvikling af sundhedsvæsenet.

31.05.2013

Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente

På baggrund af bl.a. en gennemgang af den faglige litteratur på området og de samfundsøkonomiske diskonteringsrenter, der anvendes i sammenlignelige lande, er der truffet beslutning om, at der fremover anvendes en lavere og faldende samfundsøkonomisk diskonteringsrente.

28.05.2013

DØR's finanspolitiske anbefalinger

Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) har i dag offentliggjort rapporten "Dansk Økonomi Forår 2013". Rapporten indeholder en ny vurdering af konjunkturerne og den aktuelle økonomiske politik, en vurdering af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed og tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet.

27.05.2013

Budgetoversigt 1: Fortsat udsigt til underskud i 2013 og 2014

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2013, der indeholder en status for statens finanser og de samlede offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at der fortsat er udsigt til underskud i 2013 og 2014, men at EU-henstillingen efterleves.

21.05.2013

Grøn smiley til rød bygning

Finansministeriet, der undertiden kaldes den røde bygning, har i dag fået tildelt en grøn smiley af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.