20.05.2013

Tryghed for ledige i en krisetid

Regeringen og Enhedslisten er enige om en aftale, der forlænger varigheden af den nuværende uddannelsesydelse og indfører en ny arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten.

24.04.2013

Danmark klar til vækst

15 mia. kr. mere i offentlige investeringer frem mod 2020. Færre udgifter for produktionsvirksomhederne på el og affald. Og en målrettet selskabsskattelettelse, der ikke omfatter den finansielle sektor og olievirksomhederne i Nordsøen. Det er resultatet af aftalen om Vækstplan DK mellem regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

27.03.2013

OK13: Ny afledningsmanøvre fra Bondo

Anders Bondo Christensen har sendt et brev til Finansministeriet, hvori han foreslår, at den varslede lockout udskydes, og at der inddrages en mediator og internationale eksperter i undervisning.

25.03.2013

OK13: Sammenbrud i forhandlingerne i Forligsinstitutionen

Ved dagens møde i Forligsinstitutionen har forligsmanden måttet opgive bestræbelserne på at mægle forlig i overenskomstforhandlingerne om lærernes arbejdstidsregler mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation og CO10.

18.03.2013

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Et online måleapparat, kroniske lungepatienter kan betjene hjemme fra stuen og undgå turen til hospitalet. En direkte videoforbindelse til fysioterapeuten, så genoptræningen af den skadede skulder kan ske hjemmefra, og flere kan genoptrænes samtidig. Eller et it-system, der gør det muligt at aflevere opgaver og eksaminer digitalt til underviser og censor i stedet for at kopiere bunker af papir.

28.02.2013

Tilbagegang i dansk økonomi i 4. kvartal 2012

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2012 viser et fald i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,9 pct. i forhold til 3. kvartal. Det skyldes især et fald i eksporten på 1,6 pct.