27.02.2013

DONG Energy - kapitaludvidelse

DONG Energy har i dag offentliggjort regnskabet for 2012. Samtidig har DONG Energy offentliggjort en omfattende handlingsplan, der har til formål at genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst og strategiske omstilling af koncernen. Handlingsplanen omfatter bl.a. en reduktion af omkostningerne og frasalg af en række ikke-kerneaktiviteter.

08.02.2013

Enighed om statslige overenskomster

Finansminister Bjarne Corydon er i dag nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og AC om nye overenskomster på statens område.

30.01.2013

Kommentar til Statsrevisorernes kritik af Finansministeriets udøvelse af ejerskabet i DONG Energy A/S

Statsrevisorerne har i dag udtalt, at de finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem Finansministeriet og DONG Energy har været utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010. Kritikken sker på baggrund af, at Rigsrevisionen i deres beretning om DONG Energy A/S vurderer, at Finansministeriet i en kortere periode ikke fuldt ud levede op til de forventninger, der gælder for en aktiv statslig ejer af et selskab af DONG Energy’s størrelse og kompleksitet.

16.01.2013

Øgede anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Dermed kan kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr. Dette skal endeligt bekræftes af KL's bestyrelse torsdag den 17. januar.

11.01.2013

Vestjysk Bank - ny bestyrelsesformand

Vestjysk Bank A/S har d.d. udsendt en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgår, at bestyrelsesformand Carsten Andersen af helbredsmæssige årsager har set sig nødsaget til at fratræde som formand og bestyrelsesmedlem i Vestjysk Bank A/S med øjeblikkelig virkning. Endvidere fremgår, at bestyrelsen har besluttet at nominere Steen Hemmingsen til valg til bestyrelsen med henblik på, at han efterfølgende kan udpeges som ny bestyrelsesformand.

10.01.2013

Opdateret skøn for antal af ledige, der forventes at opbruge dagpengeret

I forbindelse med årsskiftet og indfasningen af dagpengereformen har der i offentligheden været fokus på, at der af de ca. 50.000 dagpengemodtagere, der har været omfattet af den særlige indsats, fortsat er cirka 35.000 ledige med risiko for at opbruge deres dagpenge i første halvår af 2013.