10.12.2014

Budgetoversigt 3: Forventet overskud på den offentlige saldo i 2014

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 3, december 2014, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Budgetoversigt 3 viser, at der skønnes et offentligt overskud i 2014, og at der med de skønnede offentlige underskud i 2015 og 2016 er en vis margin til EU’s underskudsgrænse på 3 pct. af BNP.

05.12.2014

Teknisk baggrundsrapport til Aftaler om Vækstpakke 2014

I juni 2014 blev der indgået Aftaler om Vækstpakke 2014. Aftalerne er en første opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde. Aftalerne samt øvrige af regeringens resultater i 2014 øger produktiviteten, indkomsterne og væksten i økonomien, således at strukturelt BNP vurderes at være ca. 6 mia. kr. højere i 2020, end det ellers ville være tilfældet. Det sker gennem ændringer af den offentlige regulering, lettelser af virksomhedernes energiomkostninger, styrket adgang til finansiering og initiativer vedrørende øget adgang til kvalificeret arbejdskraft.