10.12.2014

Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2014 og 2015


Finansministeriet offentliggør torsdag den 11. december kl. 10.30 Budgetoversigt 3, december 2014.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2014 og 2015 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 103 mia. kr. i 2014 og 159 mia. kr. i 2015.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2014 og 2015 

Mia. kr.

2014

2015

Nettofinansieringsbehov

-14

33

Afdrag langfristet gæld1)

83

94

Afdrag kortfristet gæld2)

35

33

 

 

 

Finansieringsbehov

103

159

 - indenlandsk finansieringsbehov

76

135

 - udenlandsk finansieringsbehov

27

24

 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.
2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.
Kilde: Budgetoversigt 3, december 2014.

Publikationer