17.06.2014

Mere end 90 initiativer skal trække Danmark helt fri af krisen

Regeringen og Venstre har i dag opnået en forståelse om Vækstplan 2014 – Danmark helt ud af krisen. Forståelsen betyder blandt andet at der gennemføres PSO-lempelser for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020, hvoraf ca. 7,9 mia. kr. vil komme erhvervslivet til gode i form af generelle erhvervsrettede lempelser og målrettede lempelser for energiintensive virksomheder.

27.05.2014

Kommentarer til DØR’s forårsrapport

Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) har i dag offentliggjort rapporten ”Dansk Økonomi Forårsrapport 2014”. DØR forventer en BNP-vækst på 1,4 pct. i 2014 og yderligere 2,0 pct. i 2015. Beskæftigelsen vurderes, at stige med 20.000 personer i 2014 og yderligere 17.000 personer i 2015.

25.05.2014

Budgetoversigt 1: Danmark forventes på vej ud af EU-henstilling

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2014, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at de offentlige underskud skønnes at være nedbragt holdbart under 3 pct. af BNP, og dermed forventes Danmarks EU-henstilling ophævet på det næste møde blandt Økonomi- og Finansministre i EU (ECOFIN).