13.05.2014

Regeringen vil tilføre satspuljen 1,6 mia. kr.

Finansminister Bjarne Corydon har indkaldt forligspartierne bag satspuljen for at orientere om en engangstilførsel på 1,6 mia. kr. til puljen og et varigt løft på 0,3 mia. kr. Satspuljen er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper.

07.05.2014

Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst

Dansk økonomi viser nu klare tegn på bedring. Store dele af erhvervslivet er i vækst. Produktionen vokser på ny i virksomhederne. Færre mennesker er ledige end for fire år siden. Beskæftigelsen stiger igen. Det går bedre i udlandet, og regeringens ansvarlige politik fremmer den positive udvikling i Danmark.

18.04.2014

Cevea-analyse misinformerer om ulighed

Torsdag d. 17. april er der i pressen omtalt en analyse fra Cevea. Analysen er imidlertid fejlbehæftet, og der er ikke belæg for de konklusioner, som Cevea drager på baggrund af analysen.

25.02.2014

Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013

Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013 viser et provenu på i størrelsesordenen 20 mia. kr. Tallene er først endelige i maj måned, men erfaringen viser, at de efterfølgende korrektioner til tallene er små.