24.02.2014

Analyse af offentligt-privat samarbejde genudbydes

Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde. Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at indhente data og aftale interviews med relevante aktører i kommunerne. Der sigtes nu efter at færdiggøre analysen til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsmateriale. Derfor genudbyder Finansministeriet nu opgaven, så alle konsulentvirksomheder på Finansministeriets rammekontrakt får mulighed for at byde på opgaven inden for rammerne af den justerede tidsplan.

22.01.2014

Historisk højt anlægsniveau i regionerne i 2014

Regionerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de rammer, der blev fastlagt i sommer. Det fremgår af de endelige budgettal for regionerne. Regeringen har besluttet at acceptere budgetresultatet, og dermed kan det betingede bloktilskud til regionerne på 1,5 mia. kr. udbetales.

17.01.2014

Kommunernes budgetter for 2014

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de aftalte rammer. Regeringen har foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet og besluttet at acceptere resultatet.