30.04.2015

Kommuner og regioner overholder udgiftslofterne for 2014


En opgørelse af kommunerne og regionernes regnskabsoplysninger for 2014 viser, at kommunerne og regionerne overholder de lovfastsatte udgiftslofter for 2014.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunerne og regionernes regnskaber for 2014. Heraf fremgår, at kommunernes realiserede serviceudgifter udgør 227,8 mia. kr. i 2014 (2014-priser), mens de realiserede regionale sundheds- og udviklingsudgifter udgør henholdsvis 102,3 mia. kr. og 2,9 mia. kr. i 2014 (2014-priser).

De kommunale og regionale regnskaber for 2014 viser dermed, at både kommunerne og regionerne overholder både udgiftslofterne og budgetterne, jf. tabel 1. 

Tabel, kommunale og regionale udgiftslofter og regnskaber, 2014


Baggrund:
Med budgetloven blev der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 

PressehenvendelserKommunikationschef

Heidi Birgitte Nielsen
2526 2795
hebni@fm.dk

Publikationer