10.12.2015

Fremgang i dansk økonomi kræver mindre lempelig finanspolitik

Dansk økonomi er kommet styrket gennem 2015, og både BNP og beskæftigelsen er vokset. Opsvinget er ikke buldrende, men den økonomiske vækst har været stærk nok til at drive en betydelig fremgang på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen i den private sektor er steget med 66.000 personer siden vendingen i 2012. I takt med at konjunkturbedringen fortsætter, øges behovet for en gradvis tilbagerulning af den lempelige finanspolitik. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som Finansminister Claus Hjort Frederiksen offentliggør i dag.

07.12.2015

Regeringen fremsætter lovforslag om asylstramninger

Regeringen har i dag ført forhandlinger med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Der er bred opbakning til langt de fleste af regeringens forslag om vilkårsstramninger på asyl- og udlændingeområdet, men det er ikke lykkedes at nå til enighed om en endelig aftale.

27.11.2015

Foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter for 2016

Kommunernes budgetter for 2016 er foreløbigt opgjort. Den foreløbige budgetopgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at kommunernes budgetter samlet set ligger inden for de aftalte økonomiske rammer, som regeringen og KL aftalte i juli.