24.11.2015

Analyse af kommunernes vejvedligehold

I økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen at gennemføre en analyse af mulighederne for fælles løsninger om vedligeholdelsen af de kommunale veje. I den forbindelse har et konsortium bestående af McKinsey & Co. og Struensee & Co. udarbejdet en rapport om emnet.

17.11.2015

Delaftale om asylpakke

Regeringen har tirsdag aften indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, som skal sikre, at væsentlige dele af asylpakken kan træde i kraft allerede i denne uge.

17.11.2015

Ny politiaftale sikrer et styrket politi og et tryggere Danmark

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 mia. kr. ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden.

15.10.2015

Kommunernes budgetter for 2016

Regeringen noterer sig KL's udmelding om, at kommunerne overskrider økonomiaftalen med 150 mio. kr. og vil derfor indkalde KL til drøftelse af budgetresultatet.