26.08.2015

Politiken vildleder om regnemetoder

Kommentar fra departementschef Martin Præstegaard til en række artikler bragt i Politiken 23. august vedr. Finansministeriets regnemetoder.

24.08.2015

Fremgang i dansk økonomi – men offentlige finanser er svækkede

Det går fremad i dansk økonomi. Siden midten af 2013 er der kommet næste 45.000 personer i privat beskæftigelse, og ledigheden er faldet. Fremgangen på arbejdsmarkedet ventes at fortsætte, og væksten i BNP tager til over prognoseperioden. De offentlige finanser vurderes imidlertid at være i mindre god stand end tidligere ventet. Det har derfor været nødvendigt at reducere det finanspolitiske råderum i 2016. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som Finansminister Claus Hjort Frederiksen offentliggør i dag.

20.08.2015

Pressemøde om Økonomisk Redegørelse og kasseeftersyn

Mandag d. 24. august kl. 11.00 præsenterer finansminister Claus Hjort Frederiksen økonomisk redegørelse samt regeringens kasseeftersyn. I den forbindelse afholdes der pressemøde i Finansministeriets Rentekammer. Adgang med pressekort fra 10.30.

18.08.2015

Ændret proces for præsentation af finanslovforslaget for 2016

Det følger af grundloven, at der skal fremsættes et finanslovforslag inden udgangen af august. Det har på grund af folketingsvalgets afholdelsestidspunkt og efterfølgende regeringsdannelse ikke været praktisk muligt for regeringen at udarbejde et finanslovforslag for 2016, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer, som kan præsenteres inden udgangen af august måned.