13.10.2016

Sverige og Norge sælger dele af deres aktier i SAS

Den svenske og den norske regering har solgt ca. syv pct. af aktierne i SAS. Baggrunden for salget er, at de to stater ikke ser sig selv som de rette langsigtede ejere af SAS. Begge lande har i flere år haft stående mandater til at sælge SAS-aktier, og deres salg af aktier er således et første skridt i en proces for, på kontrolleret vis, at nedtrappe deres ejerskab af SAS.

12.10.2016

Sverige og Norge agter at sælge dele af deres SAS-aktier

Regeringen noterer sig, at den svenske og den norske regering har besluttet sig for at sælge en del af de to staters SAS-aktier. Dette er ikke overraskende, idet begge stater i en årrække har haft stående mandater til at reducere deres ejerandel i SAS.

11.10.2016

IMF-lande forpligter sig til at skabe holdbar vækst

Finansminister Claus Hjort Frederiksen deltog i weekenden i IMF’s årsmøde i Washington, D.C. Her var han formand for gruppen af de otte nordiske og baltiske lande, og repræsenterede landene på møderne i IMF’s rådgivende ministerkomité (IMFC).

04.10.2016

Aftale om ændring af politikeres vederlæggelse er nu på plads

Den 9. maj 2016 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance en stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse. Stemmeaftalen vedrører fuldtidspolitikeres eftervederlag, den løbende regulering af vederlagene, vederlagsniveauerne og pensionen. Stemmeaftalen er en opfølgning på de anbefalinger, som Vederlagskommissionen offentliggjorde den 18. januar 2016.