30.08.2016

Opsvinget fortsætter trods øget international usikkerhed

Det globale bagtæppe for fremgang i dansk økonomi er blevet mere dystert hen over sommeren. Alligevel ser det moderate opsving ud til at fortsætte med beskeden BNP-vækst og stærk fremgang på arbejdsmarkedet. 118.000 flere ventes at være i job i 2017 sammenlignet med 2012. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag.

30.08.2016

Helhedsplan – for et stærkere Danmark

Her kan du læse publikationen Helhedsplan – for et stærkere Danmark. Publikationen giver et overblik over elementerne i regeringens samlede udspil, der præsenteres tirsdag den 30. august.

30.08.2016

Pressemøder i Finansministeriet i dag

Finansministeren starter med at præsentere Helhedsplanen for et stærkere Danmark og finanslovforslaget. Senere følger en en række pressemøder om delelementer i Helhedsplanen. Få overblikket her.

30.06.2016

Nyt partnerskab skal udvikle fremtidens NemID

Digitaliseringsstyrelsen og de danske banker indgår fra den 1. juli et partnerskab omkring udviklingen af næste generation NemID. Dermed fremtidssikres et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur, og begge parter forventer sig meget af det nye samarbejde.

10.06.2016

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere.

09.06.2016

Aftale om regionernes økonomi i 2017

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om aftale om regionernes økonomi for 2017, som sikrer rammerne for fortsat udvikling af sundhedsvæsenet, styrker patientrettigheder, moderniserer indkøb og realiserer effektiviseringer som følge af de nye supersygehuse.