27.05.2016

Fortsat fremgang i økonomien trods lav vækst

Dansk økonomi fortsætter sin fremgang, og ledigheden er nu på det laveste niveau i 40 år, bortset fra 2007 og 2008, da arbejdsmarkedet var tæt på rødglødende. Siden vendingen i efteråret 2012 er beskæftigelsen i den private sektor steget med 82.000 personer. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag.

25.05.2016

Pressemøde om Økonomisk Redegørelse

Fredag d. 27. maj kl. 9.15 præsenterer finansminister Claus Hjort Frederiksen Økonomisk Redegørelse. I den forbindelse afholdes der pressemøde i Finansministeriets Rentekammer.

23.05.2016

Finansministeriets tal er en uvildig vurdering af dansk økonomi

Politiken skriver i dag en artikel om, at nogle økonomer sår tvivl om uvildigheden af finansministeriets vurdering af den offentlige økonomi, nærmere bestemt den strukturelle offentlige saldo. Det antydes, at ministeriets tal ligger under for politisk bestillingsarbejde.

18.05.2016

EU-Kommissionens landeanbefalinger til Danmark 2016

I dag har EU-Kommissionen offentliggjort sine udkast til EU’s årlige anbefalinger til den økonomiske politik i EU-landene, herunder til Danmark. Anbefalingerne er et centralt redskab i den økonomisk-politiske koordinering i EU (det såkaldte europæiske semester). Alle EU-lande, bortset fra lande med låneprogrammer, modtager anbefalinger.

12.05.2016

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – et stærkere og mere trygt digitalt samfund

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien skal medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.