18.01.2016

Vederlagskommissionen har afgivet sin rapport

Vederlagskommissionen blev nedsat i 2014. Det var en folketingsbeslutning om udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere (B 96), der lå til grund for kommissionen.

15.01.2016

Kommunerne lægger ansvarlige budgetter for 2016

Endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter samlet set flugter med det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2016. De budgetterede anlægsudgifter ligger lidt over det aftalte niveau, mens serviceudgifterne ligger lidt under.

12.01.2016

To nye økonomiske analyser

Finansministeriet offentliggør i dag to nye økonomiske analyser om produktivitet og konkurrence samt uddannelse og arbejdsmarked.