21.04.2017

Tag hånd om statens økonomi ved Finansministeriets karriereevent


Har du ambitioner for dig selv og det danske samfund?

Og studerer du på en videregående uddannelse inden for økonomi, administration eller politik?

Medarbejdere på Stengangen i Finansministeriet
Fotograf Agnete Schlichtkrull

Så skal du deltage i Finansministeriet karriereevent torsdag den 4. maj 2017 kl. 17.00-21.00.

Finansministeren og departementschefen byder velkommen til en aften, der giver dig indblik i ministeriets rammer og opgaver samtidig med, at du i
en faglig workshop får mulighed for at forholde dig til konkrete, virkelighedsnære problemstillinger fra ministeriets hverdag. 

Du kan deltage på en af følgende workshops:

Workshop 1
EU’s budget efter Brexit
   
Workshop 2
Effektiviserings- og budgetanalyser
 
Workshop 3
Dansk økonomi og finanspolitik frem mod 2025
 
Publikationer