08.12.2017

Finansloven for 2018: Mere tryghed, velfærd og infrastruktur


Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.

Finanslov 2018: Et trygt og sammenhængende Danmark
Forstør

Bedre sundhed og ældrepleje, mere politi og grænsekontrol og styrket infrastruktur er nogle af de initiativer, som skal skabe et mere trygt og sammenhængende Danmark. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag. Vi løfter vores sundhedssektor med 2 mia. kr. og ældrepleje med 2,7 mia. kr. i 2018-21 for at sikre en bedre og mere værdig behandling. Og vi øger antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen.

Læs mere om aftalen her. 

Hovedpunkter i aftalen


  • Et markant løft af danskernes velfærd: I alt er der afsat ca. 4,7 mia. kr. til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21. På sundhedsområdet bliver der afsat ca. 2,0 mia. kr. til bl.a. frit valg ift. genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

  • En værdig ældrepleje: 2,7 mia. kr. til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg så ældre bl.a. selv kan vælge madordning og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

  • Øget tryghed: Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

  • Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

  • Bedre infrastruktur: Udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.

  • Styrket grænsekontrol.

  • Skatten på fri telefon fjernes.

  • Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr.

  • En permanent Boligjobordning.

  • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. 


Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer