19.12.2017

Nyt notat om opdaterede finanseffekter


Finansministeriet har foretaget en opdatering af metoden til beregning af finanseffekterne.

Finansministeriet udarbejder løbende en beregning af finanspolitikkens aktivitetsvirkning, målt ved de såkaldte finanseffekter. 

Formålet med beregningen af finanseffekterne er primært at beskrive finans- og strukturpolitikkens virkning på kapacitetspresset. 

Den justerede metode betyder blandt andet, at definitionen af neutral finanspolitik tager udgangspunkt i, at de offentlige udgifter og indtægter udvikler sig i takt med økonomiens vækstpotentiale.

I tillæg til beregningen af finanspolitikkens virkning på kapacitetspresset er der udarbejdet en supplerende indikator, som afspejler finanspolitikkens isolerede virkning på BNP-væksten.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer