08.05.2017

Regnskabsspecifikationer for regionernes regnskaber 2016

Danmarks Statistik har d. 27. april og d. 3. maj 2017 korrigeret regionernes regnskaber for 2016. Korrektionerne indebærer, at de regionale driftsudgifter for regional udvikling er faldet med ca. 15 mio. kr., mens driftsudgifter til sundhed er steget med ca. 15 mio. kr.