25.04.2018

Nye analyser skal give input til styringseftersyn på sundhedsområdet


Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet offentliggør i dag to eksterne konsulentanalyser af den statslige og regionale styring på sundhedsområdet. Analyserne vil indgå i det videre arbejde med regeringens styringseftersyn.

Regeringen har igangsat et styringseftersyn på sundhedsområdet som led i Sammenhængsreformen. 

Styringseftersynet skal se på, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring på sundhedsområdet, som grundlag for beslutning om en ny styringsmodel fra 2019. 

Som led i styringseftersynet er der gennemført to analyser, som nu offentliggøres:

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
PwC PricewaterhouseCoopers og med McKinsey & Co.

En sammenfatning af den regionale analyse findes i rapportens kapitel 1, og en sammenfatning af analysen af den statslige styring fremgår af opsamlingsbokse i kapitel 3-13 for hvert af de belyste styringsinstrumenter. 

Analysernes konklusioner indgår i det videre arbejde med styringseftersynet. 

Styringseftersynet har deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet, og Danske Regioner er også inviteret til at deltage.

Pressehenvendelser

Presserådgiver

Rikke Gredsted Seidenfaden
3392 2664
rigei@fm.dk

Publikationer