17.12.2018

Unge skal have bedre mulighed for at uddanne sig i hele Danmark

For at sikre at unge kan tage en ungdomsuddannelse i hele landet, vil regeringen indføre et nyt etableringstilskud til erhvervsskoler, som åbner nye afdelinger i yderområder. Samtidig skal udkantstilskuddene til gymnasier og erhvervsskoler ensartes, så vilkårene for at drive skole bliver mere ens.

06.12.2018

Den Sociale Investeringsfond er vedtaget i Folketinget

Et bredt flertal i Folketinget har stemt for lovforslaget om Den Sociale Investeringsfond, som skal investere i tidlige og forebyggende indsatser til borgere, der fx slås med ledighed, sygdom eller sociale problemer.

29.11.2018

Regeringen afholder Digitalt Topmøde i marts 2019

Regeringen fortsætter sit stærke fokus på digitalisering på nyt årligt topmøde. Topmødet samler erhvervslivet, undervisnings- og forskningsverdenen samt arbejdsmarkedets parter for at give input til de næste skridt mod en ansvarlig, digital fremtid for Danmark.

27.11.2018

Kommuner viser vej: Sådan kan udsatte familier få bedre hjælp


Flere kommuner vil gerne arbejde på tværs af forvaltningerne for at kunne give udsatte familier en bedre og mere sammenhængende hjælp. Men forskellige budgetansvarsområder kan spænde ben for samarbejdet. Fem kommuner viser, hvordan forvaltningerne kan overvinde udfordringerne.