06.10.2018

Regeringen vil styrke hjælpen til dem der har det allersværest

Med en ny reform vil regeringen styrke hjælpen til mennesker med komplekse problemer. Det skal bl.a. ske med en ny, tværgående hovedlov, der gør det muligt for kommunerne at tilbyde mere sammenhængende indsatser til borgere og familier, som slås med fx ledighed, dårligt helbred og misbrugsproblemer.

03.10.2018

Kommunerne kan frigøre ressourcer til styrket velfærd

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem regeringen og KL.

29.09.2018

Bred enighed om nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og Akademikerne er enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år. Med en erklæring, som alle parter har underskrevet, er der enighed om, at alle vil trække i samme retning for fremover at kunne give borgerne bedre velfærd.

23.09.2018

Digitalt kørekort på vej

Regeringen vil gøre kørekortet digitalt. Det er første skridt på vejen mod digitale ID-beviser, så man slipper for at have legitimation andre steder end på sin mobil.