15.12.2019

Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov


Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen. Finansieringsbehovet dækkes gennem udstedelse af statsobligationer eller ved at trække på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Det samlede finansieringsbehov for 2019 er blevet opjusteret med 9 mia. kr. til 189 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld og et større nettofinansieringsbehov. For 2020 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 87 mia. kr.

Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

Pressehenvendelser

Kommunikationschef

Sigga Nolsøe
2226 9507
sigga@fm.dk

Publikationer