05.12.2016

Rammer med plads til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet

Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af regionernes budgetter peger på, at regionerne overholder økonomiaftalen for 2017. De regionale investeringer på sundhedsområdet fastholdes på over 7 milliarder kr.

18.11.2016

Aftale om finanslov 2017: Et trygt Danmark med bedre velfærd

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Med aftalen fortsættes arbejdet for styrkelse af sundhedsindsatsen og bedre ældrepleje, samtidig med at der strammes op på udlændingeområdet og danskerne sikres en lettere og mere tryg hverdag.