10.02.2017

Finansministeriet vil styrke makroøkonomisk model

Finansministeriet har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en ny makromodel. Udgangspunktet for arbejdet er den nuværende ADAM-model, der bruges til makroøkonomiske fremskrivninger og konsekvensvurderinger.

03.02.2017

Seniorer over 65 år bliver på arbejdsmarkedet

Seniorer i alderen i 65-69 år bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere, viser et nyt notat. Ifølge finansministeren illustrerer tallene potentiale for, at seniorerne kan blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

31.01.2017

Doorstep ved besøg fra EU-Kommissionens næstformand

EU-Kommissionens næstformand Vladis Dombrovskis besøger i denne uge Danmark. I den forbindelse mødes han torsdag med finansminister Kristian Jensen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

29.01.2017

Minister starter oprydning i statens it systemer

Ministeren for offentlig innovation stiller sig nu i spidsen for at rydde op i statens it-systemer. Både de mange systemer, som ikke er blevet vedligeholdt eller udbudt og de store offentlige it-projekter, som nu skal sikkert i havn. De mange penge, som staten hvert år bruger på it, skal dermed anvendes klogere.

16.01.2017

Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.