30.06.2016

Nyt partnerskab skal udvikle fremtidens NemID

Digitaliseringsstyrelsen og de danske banker indgår fra den 1. juli et partnerskab omkring udviklingen af næste generation NemID. Dermed fremtidssikres et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur, og begge parter forventer sig meget af det nye samarbejde.

10.06.2016

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere.

09.06.2016

Aftale om regionernes økonomi i 2017

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om aftale om regionernes økonomi for 2017, som sikrer rammerne for fortsat udvikling af sundhedsvæsenet, styrker patientrettigheder, moderniserer indkøb og realiserer effektiviseringer som følge af de nye supersygehuse.

27.05.2016

Fortsat fremgang i økonomien trods lav vækst

Dansk økonomi fortsætter sin fremgang, og ledigheden er nu på det laveste niveau i 40 år, bortset fra 2007 og 2008, da arbejdsmarkedet var tæt på rødglødende. Siden vendingen i efteråret 2012 er beskæftigelsen i den private sektor steget med 82.000 personer. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag.