18.12.2018

Regeringen vil reformere ungdomsuddannelsernes taxametersystem

Det nuværende taxameter- og tilskudssystem på ungdomsuddannelsesområdet motiverer ikke i sig selv skolerne til at fokusere på kvalitet og er blevet for uigennemsigtigt. Regeringen vil derfor gennemføre ændringer og en forenkling af systemet på baggrund af et eftersyn.

18.12.2018

Ny ungehjælp og uddannelsesbonus skal løfte unge væk fra kontanthjælp

For mange unge hænger fast i kontanthjælpssystemet og har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor med en ny ’ungehjælp’ give unge mulighed for i en periode at komme ud på arbejdsmarkedet, så de på sigt er bedre rustet til at komme i uddannelse. Samtidig skal kommuner, der fastholder flere unge i uddannelse, belønnes med en kontant bonus.

17.12.2018

Unge skal have bedre mulighed for at uddanne sig i hele Danmark

For at sikre at unge kan tage en ungdomsuddannelse i hele landet, vil regeringen indføre et nyt etableringstilskud til erhvervsskoler, som åbner nye afdelinger i yderområder. Samtidig skal udkantstilskuddene til gymnasier og erhvervsskoler ensartes, så vilkårene for at drive skole bliver mere ens.

06.12.2018

Den Sociale Investeringsfond er vedtaget i Folketinget

Et bredt flertal i Folketinget har stemt for lovforslaget om Den Sociale Investeringsfond, som skal investere i tidlige og forebyggende indsatser til borgere, der fx slås med ledighed, sygdom eller sociale problemer.