29.04.2019

Folketinget har aftalt de første indsatsområder for den nye Sociale Investeringsfond

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om de første indsatsområder, som Den Sociale investeringsfond skal arbejde med. Der skal fokuseres på at investere i anbragte børn og unge, mens fonden også skal være med til at udvikle og modne indsatser inden for indsatsområderne arbejdsmiljø, borgere i risiko for livsstilssygdomme og børn af misbrugere.

25.04.2019

Første delaftale om ungeudspil: Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vil sikre erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark

Med en ny aftale ønsker regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at gøre det nemmere for unge at vælge og gennemføre den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem. Partierne bag aftalen vil samtidig sikre en bred geografisk dækning af erhvervsuddannelser.