20.04.2019

Udgifterne til indvandrere og efterkommere falder med 5 milliarder

Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser et markant fald i de samlede nettoudgifter i 2016. Det drejer sig både om faldende udgifter for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og stigende overskud for vestlige indvandrere og efterkommere.

18.04.2019

Regeringen: Begge forældre skal sikres digital post om fælles børn

I dag modtager begge forældre ikke altid post om deres fælles børn. I mange tilfælde sendes den kun til moderen. Derfor vil regeringen ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

05.04.2019

Staten sparer millioner af kroner på facility management

22 statslige institutioner vil fremover få løst opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift og bygningsvedligehold af én privat leverandør, der har vundet det første af i alt tre udbudsrunder inden for facility management. Den nye kontrakt forventes at spare staten for omkring 300 mio. kr. i hele kontraktperioden.

03.04.2019

Regeringen udpeger medlemmer til Dataetisk Råd

Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer.

26.03.2019

Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

26.03.2019

Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prioriteres 9 mia. kr. som ekstra løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.