22.02.2018

Store udgifter til indvandrere uden job

De danske skatteydere kunne have sparet op mod 17 mia. kr. i 2015, hvis ikke-vestlige indvandrere havde været i beskæftigelse i samme omfang som danskere. Især indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande mangler tilknytning til arbejdsmarkedet.

21.02.2018

Ministre: Vi skal vide mere om kvaliteten i ældreplejen

Det skal være muligt at måle kvaliteten af den kommunale ældrepleje og dermed få større indblik i, hvad vi får ud af de ca. 43 mia. kr., som hvert år går til ældreområdet. Det gav regeringen og Dansk Folkeparti hinanden håndslag på i finanslovsaftalen for 2018.

21.02.2018

Ny lov skal forbedre hjælpen til udsatte borgere

Innovationsminister Sophie Løhde fremsætter snart et nyt lovforslag, der skal give borgere og familier med komplekse problemer grundlag for en bedre og mere sammenhængende hjælp. Flere faglige organisationer og kommuner, der har gjort sig konkrete erfaringer på området, er umiddelbart positive over for lovforslaget.

09.02.2018

IT-sikkerhed halter stadig i staten

Der er stadig et stykke vej endnu, før alle statslige myndigheder lever op til kravene til it-sikkerhed. Styrelser og ministerier skal bl.a. blive bedre til at foretage risikovurderinger og arbejde risikobaseret med informationssikkerhed. Det viser en undersøgelse, som Digitaliseringsstyrelsen har foretaget.