06.11.2018

Ministre glæder sig over satspuljeaftale

Innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado har indgået en aftale med satspuljepartierne om at afsætte over 100 mio. kr. til implementering af ny reform. Partierne er enige om at styrke den helhedsorienterede indsats i kommunerne over for borgere med komplekse problemer.

31.10.2018

Ny informationsportal skal hæve danskernes digitale sikkerhed

Digital afpresning, virus, hacking, økonomisk kriminalitet, cyberspionage – de digitale trusler er mange og stigende. Derfor lancerer innovationsministeren og erhvervsministeren sammen med en lang række aktører i dag en ny informationsportal, som skal være med til at øge danskernes viden om, hvordan de bedst beskytter sig mod digitale farer.

24.10.2018

Regeringen vil nedsætte et Dataetisk Råd

Tilliden til myndigheders brug af data og særligt personoplysninger skal styrkes, og der er behov for en bred offentlig debat om datahåndtering i vores samfund. Det mener regeringen, som derfor ønsker at nedsætte et Dataetisk Råd, der bl.a. skal bidrage til en oplyst debat om dataetiske spørgsmål og dilemmaer.