18.12.2018

Gymnasier skal belønnes for at hjælpe elever med uddannelsesskift

Unge, der tidligt fortryder, at de er begyndt i gymnasiet, skal støttes bedre i at skifte til en erhvervsuddannelse. Derfor vil regeringen indføre et nyt henvisningstaxameter, der skal give gymnasier en kontant belønning, hvis de hjælper elever med at skifte til og få fodfæste på en erhvervsuddannelse.

18.12.2018

Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse

Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.

18.12.2018

Regeringen vil reformere ungdomsuddannelsernes taxametersystem

Det nuværende taxameter- og tilskudssystem på ungdomsuddannelsesområdet motiverer ikke i sig selv skolerne til at fokusere på kvalitet og er blevet for uigennemsigtigt. Regeringen vil derfor gennemføre ændringer og en forenkling af systemet på baggrund af et eftersyn.

18.12.2018

Ny ungehjælp og uddannelsesbonus skal løfte unge væk fra kontanthjælp

For mange unge hænger fast i kontanthjælpssystemet og har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor med en ny ’ungehjælp’ give unge mulighed for i en periode at komme ud på arbejdsmarkedet, så de på sigt er bedre rustet til at komme i uddannelse. Samtidig skal kommuner, der fastholder flere unge i uddannelse, belønnes med en kontant bonus.

17.12.2018

Unge skal have bedre mulighed for at uddanne sig i hele Danmark

For at sikre at unge kan tage en ungdomsuddannelse i hele landet, vil regeringen indføre et nyt etableringstilskud til erhvervsskoler, som åbner nye afdelinger i yderområder. Samtidig skal udkantstilskuddene til gymnasier og erhvervsskoler ensartes, så vilkårene for at drive skole bliver mere ens.