10.03.2020

Corona-virus: Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi

Regeringen offentliggør tre initiativer, der hjælper med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få. Initiativerne er rettet mod både de virksomheder, der allerede nu oplever negative økonomiske konsekvenser, og mod mere generelt at holde hånden under dansk økonomi i en vanskelig situation.

31.01.2020

Bred opbakning bag regeringens linje til EU-budget

En bred kreds af Folketingets partier har givet regeringen mandat til at prioritere et budget på 1,00 pct., en dansk rabat og en modernisering af budgettet med fokus på klima, migration og forskning.

10.01.2020

Aftale om 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1.000 flere sygeplejersker fra 2021. Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker (300 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. årligt fra 2021) i finanslovaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det sikrer mere tid til patienterne på landets sygehuse.

16.12.2019

Fortsat vækst i dansk økonomi

Dansk økonomi har et godt udgangspunkt med stærk vækst i de seneste år og rekordhøj beskæftigelse. Men i udlandet er økonomien svækket og usikkerheden høj. Det vil påvirke Danmark. Væksten går ned i tempo, og beskæftigelsen stiger mere moderat. Det viser Økonomisk Redegørelse, som regeringen offentliggør i dag.