24.03.2019

600 millioner kroner til oprydning af de mest komplekse forureninger

En delaftale om sundhedsreformen betyder, at opgaven med jordforureninger overgår fra regionerne til staten. Regeringen og DF har aftalt, at hovedparten af den forventede effektiviseringer skal gå til oprydning på Harboøre Tange, i Kærgård Klitplantage og Grindsted by. Hertil er der prioriteret nye ekstra midler i 2019 og 2020.

15.03.2019

Reformer skaber gode resultater

Reformer har bidraget til, at Danmark når mål fra EU og vil fortsat gøre det. Det viser Danmarks Nationale Reformprogram 2019.

13.03.2019

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.