11.05.2018

Fælles indkøb sparer staten for ekstra 100 millioner

Der er fortsat penge at hente, når det offentlige køber fælles ind på tværs af den offentlige sektor. Det skyldes blandt andet, at kommunerne og staten er gået sammen om at lave fællesoffentlige indkøbsaftaler.

10.05.2018

Ikke-vestlig indvandring og efterkommere koster varigt 33 mia. kr. om året frem til år 2100

En ny fremskrivning fra Finansministeriet frem til år 2100 viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en varig nettoudgift for de offentlige finanser på 33 mia. kr. årligt. Det skyldes i høj grad en lav beskæftigelsesgrad. Til sammenligning indebærer vestlige indvandrere og deres efterkommere en varig nettoindtægt på 14 mia. kr. årligt. Indvandrere, som er integrerede på arbejdsmarkedet, giver således en væsentlig gevinst til de offentlige finanser.

08.05.2018

Aftale om finansiering af ghettoudspil er på plads

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

07.05.2018

Høj vækst i de offentlige udgifter siden 2000

En ny analyse fra Finansministeriet viser, at de samlede offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) i gennemsnit er vokset med 8 mia. kr. om året siden år 2000, når man fraregner almindelige prisstigninger. I alt er de offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) vokset med næsten 140 mia. kr. siden årtusindskiftet.